תפריט נגישות


במזכירות ביה"ס

יש להוסיף אגרון לרשימת ספקים במערכת נתונים מרוכזים למוסדות (https://edu.gov.il/sites/Shaar/links/Pages/nmm1.aspx)

ולפעול לפי הוראות של  מדריך למשתמש

קבצים נשלחים לחברת אגרון על ידי המערכת תוך מספר שעות.

נא לשים לב לשלוח קבצים משנת תש"פ 

בספרייה

תוכנה אגרון+ האינטרנטי:

input students  קליטת רשימת התלמידים לשנת תש"פ לאגרון input students

 

בתפרית קוראים לוחצים על "קליטת תלמידים" רושמים מספר סמל המוסד ולוחצים על כפתור "קליטת תלמידים"

בנוסף אפשר לקלוט מורים -"סגל הוראה" - וקבוצות לימוד.

 

 

תוכנה אגרון מקומית:

הגרסאות הקודמות של תוכנה אגרון לא תומכות בקליטה תלמידים ממערכת חדשה ומומלץ לבצעה הסבה לאגרון+
אם תשתית אינטרנט של בית בספר לא מאפשר לעבוד עם אגרון+ נדדרש עדכון תוכנה אגרון.

נא לפנות לצוות תמיכה לשדרוג או הסבה
טל': 03-6499987

עומדים לרשותכם בכל שאלה, צוות התמיכה של תוכנת "אגרון"